Bamboo Reform รายการเกษตร…ยกนิ้ว

Bamboo Refom ถ่านไม้ไผ่ ถ่านดูดกลิ่น

รายการเกษตร…ยกนิ้ว ได้มาถ่ายทำรายการที่บริษัท แบมบูรีฟอร์ม จำกัด ให้ข้อมูลเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไผ่