ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธกส. เข้าเยี่ยมชมกิจการ Bamboo Reform

#ขอบพระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ_ธกส. สำหรับการสนับสนุนแหล่งทุนในการดำเนินกิจการรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในหลาย ๆ ด้าน และล่าสุดทางทีมผู้บริหารธกส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก นำโดยท่าน ผอ.ฝ่ายฯ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการของแบมบูรีฟอร์ม (Bamboo Reform)