754/30   ถ.ชะอำ28   ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี 76120

โทร.0645841273  , 0993654240   

www.facebook.com/bambooreform